Firma ZOK-Tech Sp z o.o. wchodząca w skład Grupy Exmeberger zastosowała system TX6400 Sentrum firmy Trolex do bieżącej analizy rzeczywistego stężenia metanu w mieszaninie gazów pochodzących z procesu odmetanowania złoża w jednej z kopalń na terenie Polski.

System TX6400 Sentrum pozwala na bieżącą analizę składu i natężenia przepływu mieszanki gazów w systemie odmetanowania i monitoruje następujące parametry:

  • stężenie metanu
  • stężenie dwutlenku węgla
  • stężenie tlenu
  • natężenie przepływu gazu (objętościowe i masowe, chwilowe i narastająco)
  • natężenie przepływu metanu (objętościowe i masowe, chwilowe i narastająco)
  • temperatura gazu
  • ciśnienie gazu

System korzysta z zaawansowanego algorytmu pozwalającego na odczyt rzeczywistego stężenia metanu, po skorygowaniu wpływu innych węglowodorów na dokładność pomiaru.