Firma KGHM Zanam S.A. zastosowała w swych maszynach SMG system monitoringu środowiska firmy Trolex oznaczony symbolem P9000. System oparty jest na centrali TX9165 Sentro8 firmy Trolex i monitoruje stężenie siarkowodoru oraz tlenu w kabinie operatora, zespole klimatyzatora i na zewnątrz maszyny. W razie pojawienia się niebezpieczeństwa system ostrzega operatora poprzez włączenie sygnalizatorów awaryjnych. Ustalane są dwa poziomy: ostrzegawczy i alarmowy.
Łącznie zakupiono 23 zestawy, które pracują w rejonach kopalń narażonych na występowanie wysoce toksycznego siarkowodoru.