MMC Poland Sp. z o.o.

//MMC Poland Sp. z o.o.

MMC Poland Sp. z o.o.

Firma MMC Poland sp. z o.o., wchodząca w skład grupy CORUM, zastosowała na swoim kombajnie metanomierz firmy Trolex, typ TX6383. Zastosowanie metanomierza tego typu pozwala na optymalizację kosztów producentów maszyn, na których wymagana jest instalacja systemu zabezpieczającego włączanie i pracę maszyny w sytuacji stężenia metanu ponad dopuszczalny poziom

2018-04-23T08:42:23+00:00