Aktualności

/Aktualności
Aktualności 2018-04-23T08:36:00+00:00

Mine Master

Kwiecień 23rd, 2018|0 Comments

Firma Mine Master zastosowała w swoich produktach przeznaczonych na eksport system monitoringu środowiska oraz maszyny, oparty na dwóch Centralach TX9165 Sentro8 firmy Trolex. System nie tylko monitoruje środowisko, w którym pracuje maszyna, ale także parametry [...]

KGHM Zanam S.A.

Kwiecień 23rd, 2018|0 Comments

Firma KGHM Zanam S.A. zastosowała w swych maszynach SMG system monitoringu środowiska firmy Trolex oznaczony symbolem P9000. System oparty jest na centrali TX9165 Sentro8 firmy Trolex i monitoruje stężenie siarkowodoru oraz tlenu w kabinie operatora, [...]

MMC Poland Sp. z o.o.

Październik 18th, 2017|0 Comments

Firma MMC Poland sp. z o.o., wchodząca w skład grupy CORUM, zastosowała na swoim kombajnie metanomierz firmy Trolex, typ TX6383. Zastosowanie metanomierza tego typu pozwala na optymalizację kosztów producentów maszyn, na których wymagana jest [...]

ZOK-Tech Sp. z o.o.

Październik 18th, 2017|0 Comments

Firma ZOK-Tech Sp z o.o. wchodząca w skład Grupy Exmeberger zastosowała system TX6400 Sentrum firmy Trolex do bieżącej analizy rzeczywistego stężenia metanu w mieszaninie gazów pochodzących z procesu odmetanowania złoża w jednej z kopalń na [...]

XXVII edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie

Październik 18th, 2017|0 Comments

TecVantage wziął udział w XXVII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. W trakcie jednej z sesji został przedstawiony profil angielskiej firmy Hargreaves Industrial Services UK specjalizującej się m.in. w usługach w zakresie robót górniczych w [...]